GuldBubblan

This is a blog about technical analysis that takes full account of the time cycles (geometric angles), philosophy of mathematics and the universe's composition,,, Bloggenhandlar om Teknisk analys på finansiella värdepapper och djupare filosofiska aspekter som berör naturvetenskapen, mattematiken och filosofin kring universums sammansättning. Prognoser om framtiden med hjälp av analysmetodensom tar stor hänsyn till tidscykler och geometriska vinklar. Både långsiktiga och kortsiktiga Analyser på de breda amerikanska indexet sp500, svenska Omxs30,Syftet med bloggen är att hjälpa andra människor och samtidigt försöka hitta mina serbiska släktingar. Då jag kom till Sverige som adoptions barn från Serbia 1984. Med efternamn Leci´c. Jag lever i filosofin att ge gott så får du gott och på så vis sprida harmoni. Som förövrigt är energin i dess optimala form ( Lec´c lag:) som matematiskt betyder Om du ger gott får du gott (+) tillbaka. Om de finns 2 eller fler sätt att göra något på och det ena alternativet leder till harmoni,, kommer någon att göra de på de sättet,,,Som innebär att leva efter Lecic lag. Om alla skulle leva efter den filsofin så skulle vi leva i ett bättre universum ! Energins strävan är att vara i optimal = (Lecic lag). Och ju fler som tar efter budskapet desto mer harmonisk energi och ett bättre universum kommer vi alla leva i ! Förövrigt är spridnings effekten av Leci´c lag en exponential funktion inom matematiken. Desto fler som lever efter Leci´c lag desto mer harmoniskt universum. Spana gärna in de olika kategorierna ute till höger och se om du finner något intressant. Feedback welcome - so long as its polite ! Bloggen skall läsas som en Epos dvs i evighet,,, Välkommen !

Epic conclusion

Kategori:

Vad är universum? och hur förhåller de sig? Är efter tre års studier är jag helt klar. Ska gå i två steg så jag kan måla upp bilden lite tydligare
tänk dig att du ligger i en stor mörk gymnastik hall. Du ligger och tittar på ett litet damm kon som svävar i den dunkla skyn.

Detta lilla dammkon är alla galaxer runt om kring oss som har expanderat ut och bildats av en enorm explosion
runt om den svärm av galaxer som du nu ser som ett litet kon och finns inga väggar utan bara evigt stort rum

Dessa explosioner som expanderat ut alla galaxerna som du upplever som ett litet damm kon som seglar i lyften är inte den enda explosionen av en gigantisk stjärna utan runt om den finns de oändligt många fler super stjärnor som exploderat (små damm kon) och som expanderar. De som händer är sedan att dessa explosions expansioner från olika gigantiska stjärnor kolliderar sedan med varandra. och då bildas nya enorma explosioner i samman drabbningarna. dvs de enorma super stjärnorna återbildas när de kolliderar av expanderingen. och sen när de enorma stjärna åter bildas så exploderar de igen och så vidare i oändlighet och av oändlighet. ingen start inget slut utan har alltid varit så.

som ett kedjefyverkeri
expanderande atom klyvning
fast oändligt stort i alla riktningar
 

Tack mina trogna Filosofer,,, men detta är min avskedslåt,,,för denna gången,,,

Kategori:

De här är berättelsen om schizofreni,,,om man tror på Gud,,,

Kategori:

Ok hur menar du då ? De allt jag ser omkring mig är skapat i mitt eget huvud,,, En ilusion,,, om gud finns ? vill säga,,, Och så är de ju givetvis inte, då allt här och nu är verkligheten. Och ingen dröm eller fantasi. Men hur vet vi de ? De vet vi inte men vi kan tro,,, och de får duga ! Varför allt och alla i hela vårat oändliga eviga universum gemensamt bildar Gud och därmed gemensamt allt gott och ont, ljus och mörker.  Bara du själv väljer vilken sida. Om du ger gott får du gott tillbaka,  om du ger ont får du ont tillbaka.  
 
-Everyone is a part of mother nature,,, to gether we criate Universe,,,
 
Här nedan är en mängd svar,,, som är ställd av universum och som universum svarat på. Vilka frågorna är får ni lista ut sjäva eller läsa frågorna här   https://www.flashback.org/t2181487 och vill man följa mina forums trådar kan man hitta dom i min profil här https://www.flashback.org/t2185141lp
 

Ponera att Gud fanns som en ensam existerande energi och du fick en enda fråga att ställa. Vad skulle din fråga vara ?

intressanta frågor,,, men när den nu ponerade allfadern står där i sitt kanske långa vita skägg framför dig och kan svara dig på allt så väljer du att fråga varför han inte marknadsför sig bättre än genom en bok ? när tecken och bilder är den äldsta och bästa konsten för att bevara människors tankar till andra människor ,, hm nej jag hade nog inte frågat de.

eller frågan vad händer efter döden ? som vi egentligen redan vet då vår energi omvandlas efter döden i de oändliga och vi byggs åter upp i olika livsformer efter varje död så hade jag nog inte heller frågat den frågan,,,


eller påståendet du har lyckats rätt kasst som egentligen är ett rätt kasst antagande då vår ponerade allfader är skaparen till allt gott och ont varför ? För en god handling kan aldrig vara god om inte proportionen till ont existerar varför den nu ponerade allfadern måste ge båda delarna för om någon dera skall existera,,, så hade nog inte frågat de heller,,, 

hmm mer förslag ?
nej hade nog inte frågat de heller då bisexualitet är den sanna sexualiteten dvs då alla egentligen är bisexuella,,, så han borde rimigt vis gilla både ettan och tvåan,,,

hmm fler förslag ?

han bryr sig annars skulle vi inte existera om han inte brydde sig,,, så den frågan hade jag inte heller ställt,,,

Mer förslag ?

skapelse ögonblicket är fel då något som är oändligt aldrig har en start punkt eller en slut punkt då den är oändlig varför han bryr sig oändligt mycket,,, Om oändlighet skall existera måste de härstamma av oändlighet och OM en start punkt skal finnas måste något innan start punkten finnas eftersom om inget existerar kan inge annat än intet existera,,, varför att allt är oändligt,,,

så den frågan hade jag inte heller ställt,,,

11 och 14 de va en bra fråga men hade nog inte frågat den heller ,,,då universum alltid funnits och han är universum och har därför inte skapat sig själv utan han har alltid funnits,,,

In my mind,,, http://www.youtube.com/watch?v=ty5xnq1jFYE

18 

perfektion innebär både sorg och glädje om något av dom skall existera så måste båda existera eftersom gott kan aldrig uppfattas gott om inte proportionen till ont existerar och är olika grader av samma sak,,, att muslimer existerar beror på att livet har tagit fart i den regionen lixom regionen här i Sverige,,,

kristna , muslimer, ateister osv alla är olika tro är bara olika tolkningar av den uppfattade verkligheten och alla är lika värda,,, och så även proportionen till leva och dö,,, dvs de är olika grader av samma sak,,,

så den frågan hade jag inte heller ställt,,, 

21 beror på hur just du tokar de (Lyckat,misslyckat),,, men de är evigt (perfektion),,, så den frågan hade jag inte heller ställt,,,

han sover aldrig då han existerar heltiden men hans energi går i medvetenhets cykler som allt annat i universum,,, dvs universums evolution (eviga livet) utvecklas så långt att han kan observera sig själv så den frågan hade jag inte heller ställt,,,

fler ?

kärt barn har många namn så den frågan hade jag inte ställt heller,,,

fler ?

24 den frågan hade jag inte heller ställt då man inte blir lyckligare av pengar ,,, då alla rikedommar finns inom dig,,,

fler ?

29

ni skall förhålla er till Om ni ger gott till er omgivning får ni gott tillbaka om ni ger ont till er omgivning får ni ont tillbaka och behandla er omgivning utifrån detta,,, hade jag också frågat om jag fick träffa han,,, med krig löser man inga problem de föder bara ont tillbaka,,, 

fler ?

http://www.youtube.com/watch?v=SbNfgTDEM-4

universum har alltid funnits då de är evigt och hade därför inte frågat den frågan heller,,,

http://www.youtube.com/watch?v=UaUA5TxSE_s

olika tolkningar av den uppfattade verkligheten,,, vissa saker är korrekt och andra missförstånd,, lixom vetenskapen som helatiden förändrar sin tolkning av den omgivande naturen,,, lixsom stavning med dess språk osv osv,,så den frågan hade jag inte heller frågat,,,

http://open.spotify.com/track/60fm9lhQPURh5j5pp2sqga

De man inte förstår är att Gud är ingen ensam individ på deviset många religioner ger antydan till utan hela universum är Gud (de eviga livet) Evighets maskinen,,, Perfektionen,,,ljuset i mörkret, han är allting i hela universum,,, ett evigt mörker med ett evigt ljus (energi) ,,,de betyder att du som läser också är Gud (en del av de eviga universum) Gud har ingen övernaturlig makt och kommer inte belöna människor till paradiset eller bestraffa till helvetet,, vi lever redan nu i Paradiset och Helvetet på de viset att vi bestämmer själva hur vi vill behandla vår omgivning (vår natur )universum/Gud) om man ger gott till sin omgivning får man gott tillbaka och ger man ont till sin omgivning får man ont tillbaka Detta betyder inte att jag är någon ensam Gud utan jag har tänkt så djupt och satt mig in i tanken att jag är gud för att förstå hur allt är uppbyggt. Jag är bipolär och kan därför lättare sätta mig in i hur de är att vara Gud men ändå samtidigt behålla distansen och inse att jag är en människa (energi) ( del av universums oändliga energi (Gud) precis som allt runt om kring mig,,,

Vanliga personer eller friska personer (majoritets mått) kan inte tänka i dessa banor utan att riskera att förlora verklighets greppet och om man inte har rätt matematisk kompass att förhålla sig till kan man få psykos eller utveckla schizofreni i filosofin om att förstå universums uppbyggnad,,,


Med andra ord allt i universum representerar gemensamt Gud eller Universum han är allt,, både ytlig djup, fåfäng, glädje full hatisk,,, Extremt osmart och extremt smart osv osv han är universum,, han är du och jag han är all energi,, träden vår sol ja han är allt ,,, Och eftersom han inte har någon övernaturlig makt då han inte skapat sig själv utan hela tiden i oändlighet och av oändlig het funnits,,, dessa banor är svårt att förstå eller sätta sig in här på jorden då vi har svårt att påträffa de oändliga och skapa referenser och förhållningssätt till Något som inte går att bevisa utan endast förstå med sunt förnuft,,, 

simplicity is the ultimate sophistication,,,

41

beror på hur du menar men de mins jag ej

42

min fysiska lag säger om något skall existera så måste de vara i oändlighet,,,

varför man då kan säga att vi finns för att oändligheten skall existera,,, och varför skall den existera? för de är perfektion,,,(Harmony)

mm exakt universum ställer frågor till sig själv 

Så som jag ser de är den fundamentala meningen med existens,,, Perfektion,,,(evighetsmaskinen)

vad är bättre än perfektion ?   inget,,, för perfektion är de ultimata (evighetsmaskinen) Motsatsen till detta är att de skulle finnas en slut på allt men då måste de finnas en start och om något skall startas så måste de finnas något som startar de osv osv (evigt) och OM inget existerade så kan inget annat än intet existera så de tar ut varandra (evigt),,,


perpetuum mobile,,,

svaret på alla frågor beror på hur frågan på alla frågor är,,, och med ett ord UNIVERSUM,,,

vad är frågan på svaret 42 ? är ju varför existerar vi ? dvs vi finns för att oändligheten skall existera,,, och varför skall den existera? för de är perfektion,,,

precis som vår natur !

En annan intressant fråga är Hur vet jag att de inte finns en ensam existerande Gud (som trådstarten) utan är allt och ALLA ? För om Han fanns så skulle han Vara Schizofren då han inser att allt omkring honom är han själv dvs när han sätter sig i en bio sallong så är alla människorna runt om honom bara hans fantasi och inget verkligt eftersom han är allt runt om honom,,, 

Alltså så måste alla vi gemensamt representera Universum /GUD,,,, Och där av vi är alla lika värda,,,
Du,, vi,, jag,,, är oändliga i alla dimensioner längd,, bredd höjd,,, Tid,,, rymd,,,massa,, och de finns inget utanför,,, för vi är oändlig,,,

Varför är de oändliga perfektion ? jo för motsatsen till oändligt är samma sak som oändligt,,,

INSHALLAH

Jag har gett dig den vetenskapliga sanningen i ord och också förklarat flera gånger att Gud finns inte utan de är universum som finns (som man kan kalla för modernatur om man vill) och att religion inte är någon exakt sanning utan de äldsta bevarade tolkningar (tro) om skapelsen och vår natur men de förstår inte alla,,, Om du läser om http://sv.wikipedia.org/wiki/Mayaindianer så finner du deras tro också,,, och läser vi dina ord så finner vi din tro,,, i mina ögon är religion nödvändigt vis inte berättelsen om Jesus och kompani utan nedskrivna antaganden (tro) om vår uppfattade natur,,, Mina svar behöver du inte (tro )på utan du får tro som du vill,,, men vi låter tiden utvisa om vetenskapen närmar sig mina svar eller om mina svar närmar sig vetenskapen,,, Jag kommer ge ut en handskriven vetenskaplig bok om universums uppbyggd i matematiken som kommer förändra synen på bigbang teorin ,,, men när den blir till allmänkännedom får tiden berätta,,, Den här diskussionen kommer inte längre än att vår uppfattning går kanske går isär,,, utifrån din uppfattning, men inte för mig då jag förstår varför du resonerar som du gör,,, Lixom alla lärare så (tror) jag också på de jag är ut,,, PEACE !
 

No I can't,,,

Kategori:

In my mind,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

in my mind,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

När bildades universum ? Epos,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

Things that are separate shall be united and acquire such virtue that they will restore to man his lost memory,,, Förresten när föddes universum ? De har alltid funnits,,, Hur bildades den? genom en enorm smäll,, i ett oändligt mörker,,Vad va innan smällen I hopdragning av dess gravitation Ok då måste de alltså finnas något utanför universum ? ett oändligt mörker,, vilket talar för att universum är oändligt,,, ett oändligt ljus i ett oändligt mörker,,, Vilket också talar för att universum har för evigt funnits och de är inte första gången organismer sitter här och skriver på en så kallad dator,,, 360 strukture,,, Genom att människan inte kan hantera begreppet oändligt eller evigt då den här på jorden har svår att referera eller påträffa de eviga,,, tänker man i fel banor och kommer därför aldrig att förstå universums Mysterium, av grekiska μυστήριον http://sv.wikipedia.org/wiki/Mysterium Genom att förstå att de eviga är ett logiskt element i matematiken så förstår man också att så är fallet i vår natur,,, 360 strukture,,, Ett föremål som du beskådar med inzoomad effekt är också oändlig,,, dvs universum är oändlig utåt som inåt då oändligt är oändligt i alla riktningar och har ingen central punkt,,, Ett evigt mörker,, en enorm smäll (evigt ljus) som skickar ut all materia och skapar hela vårat universum som sedan roterar av dess himlakroppars gravitation (splitterrester från en och samma super stjärna) och när universum peakat i expansion så kommer en ihop dragning och en ny smäll och universum byggs åter upp och allt liv skapas åter osv osv i evighet och av evighet,,, Alla stjärnor, stenplaneter, gasplaneter osv är bara olika stadier på hur mycket dom stelnat beroende på dess storlek och avstånd, vi bor exempelvis på en gammal sol (stjärna) och vi alla härstammar från samma energi,,, ljuset skall för evigt förföra mörkret,, och mörkret skall för evigt förföra ljuset,,, i sin färd som bär tecknet av symbios,,, så har de alltid vart och så kommer de alltid att förbli,,, likt rytmen av ett hjärta som förevigar våra liv,,, Ett oändligt ljus i ett oändligt mörker,, och de teorier som förespråkar fler parallella universum  så skulle de iallafall utgöra ett universum,,, då dess gravitation slås i hop,,,Denna process  upprepas i de oändliga,,, 360,,,  Om ni skulle beskåda universum så som jag beskriver den dvs att universum i evighet har funnits och exploderat med ett evigt ljus i ett oändligt rum (mörker) expandera / komprimera i de eviga av de oändliga om och om igen så får vi evig tid, evigt rum och evigt längd,bredd och höjd,,, evigt liv evigt ljus och evigt mörker,,, Universums existens har ingen start punkt eller slut punkt utan är oändlig i alla dimensioner Längd bredd höjd och tid ljus och avsaknaden av ljus och allt härstammar från samma energi,,, Då är de sannolikt att vi suttit här förut eftersom de eviga scenariot bakåt i tiden är oändligt många tillfällen att livet skulle ha skapats likt denna gång,,, men om de är en miljard jord år eller en google har ingen betydelse då den oändliga tiden är vår existens,,, Vi behöver nödvändigt vis inte ha sett exakt lika dana ut som i dag men sannolikt oändligt många gånger ;) Om ni skulle beskåda universum utifrån ett utzoomat perspektiv och spola tiden jätte fort skulle ni beskåda ett oändligt varmt ljus i mörkret i ett oändligt rum,,, tänk att se stort får plats i en så liten punkt,,, men saktar vi ner tiden och tittar i nuet så ser vi oss själva,,, sittandes vid en så kallad dator,,, Truth at last cannot be hidden. Dissimulation is of no avail. Dissimulation is to no purpose before so great a judge. Falsehood puts on a mask. Nothing is hidden under the sun,,, The knowledge of which geometry aims is the knowledge of the eternal,,, 360,,, In shallah,,,
 
It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the light thats survives,,, which shines most where the space is darkest,,
 
 Leci'c  physical law: om något skall existera, så måste de vara i evighet. Presis som matematiken, om inte , så existerar de inte,,,

Lecic lag,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

Om du ger gott,,,får du gott tillbaka,,,Om du ger ont,, får du ont tillbaka,, Om de finns 2 alternativ eller fler och ett alternativ leder till harmoni,,, kommer någon att göra de på de sättet,,,
 
god or bad shall forever exist if not,,, non av them shall exist, a god emotion could not be good if not the proportion of evil exist,,,

if you give good to you sourunding you shall get good in return,,, if you give bad to your surrounding you shall get evil return,,,
 
Leci'c  physical law: om något skall existera, så måste de vara i evighet. Presis som matematiken, om inte , så existerar de inte,,, 
 
My mind has both register but my hart is god so thats why im a warrior for love and hapyness in eternity,,,

Every loss which we incur leaves behind it vexation in the memory, save the greatest loss of all, that is, death, which annihilates the memory, together with life,,,

Kategori: Robert Leci´c

A good painter is to paint two main things, namely, man and the workings of man's mind. The first is easy, the second difficult,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

One can have no smaller or greater mastery than mastery of oneself,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

När verklighet och ilusion möts face to face,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

 
 
Om du beskådat en trollkarls  konst som är så imponerande bra att du tror de är sant, är de en ilusion eller verklighet då ? 

Why does the eye see a thing more clearly in dreams than the imagination when awake?

Kategori: Filosof i/Vetenskap

because in your sleep you only use your mind and memories  witout any external stimuli,,,you become one with your memories,,, 

Rules of Geometric Technical Analysis,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

In my mind,,,(360)

Kategori: Filosof i/Vetenskap