GuldBubblan

This is a blog about technical analysis that takes full account of the time cycles (geometric angles), philosophy of mathematics and the universe's composition,,, Bloggenhandlar om Teknisk analys på finansiella värdepapper och djupare filosofiska aspekter som berör naturvetenskapen, mattematiken och filosofin kring universums sammansättning. Prognoser om framtiden med hjälp av analysmetodensom tar stor hänsyn till tidscykler och geometriska vinklar. Både långsiktiga och kortsiktiga Analyser på de breda amerikanska indexet sp500, svenska Omxs30,Syftet med bloggen är att hjälpa andra människor och samtidigt försöka hitta mina serbiska släktingar. Då jag kom till Sverige som adoptions barn från Serbia 1984. Med efternamn Leci´c. Jag lever i filosofin att ge gott så får du gott och på så vis sprida harmoni. Som förövrigt är energin i dess optimala form ( Lec´c lag:) som matematiskt betyder Om du ger gott får du gott (+) tillbaka. Om de finns 2 eller fler sätt att göra något på och det ena alternativet leder till harmoni,, kommer någon att göra de på de sättet,,,Som innebär att leva efter Lecic lag. Om alla skulle leva efter den filsofin så skulle vi leva i ett bättre universum ! Energins strävan är att vara i optimal = (Lecic lag). Och ju fler som tar efter budskapet desto mer harmonisk energi och ett bättre universum kommer vi alla leva i ! Förövrigt är spridnings effekten av Leci´c lag en exponential funktion inom matematiken. Desto fler som lever efter Leci´c lag desto mer harmoniskt universum. Spana gärna in de olika kategorierna ute till höger och se om du finner något intressant. Feedback welcome - so long as its polite ! Bloggen skall läsas som en Epos dvs i evighet,,, Välkommen !

bloggen skall läsas med hörlurar då även ljud är konst,,,

Kategori: Robert Leci´c

In my mind,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

Propotione,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

sp500 testing the inner symetry bottom

Kategori: Sp500

börsen står redo för en större rörelse och håller inte den symetriska röda understa linjen navigerar indexet för ett test mot 1420 regionen.

Håller den röda understa linjen kan vi räkna med ett rejät kliv uppåt i början av veckan,,,

In my mind,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

In my mind,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

Antikytheramekanismen anihcamsupmet,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

Antikytheramekanismen är en antik kulturprodukt, som med stor sannolikhet är ett mekaniskt urverk daterat till omkring 87 före vår tideräkning. Artefakten upptäcktes år 1900 av tvättsvampsdykare som en rostklump i ett skeppsvrak på drygt 40 m djup utanför den grekiska ön Antikythera.[1]

Den 17 maj 1902 iakttog arkeologen Spyridon Stais att en av de förstenade bitarna hade ett kugghjul inbäddat i sig. Det blev upptakten till ett detektiv- och rekonstruktionsarbete, som fortfarande ett sekel senare inte är avslutat.

Professor Michael Edmunds på Cardiff Universitet, som ledde en nylig studie av mekanismen menade då:
"Denna anordning är extraordinär, unik i sitt slag. Designen är vacker, och Astronomin är exakt rätt. Sättet som mekaniken är designad på får en bara att tappa hakan. Vem som än har utfört detta har gjort det extremt noggrant,,,

Spekulationer om ursprung och funktion [redigera]

Antikytheramekanismen finns inte beskriven i någon samtida bevarad källa, vilket pekar på att vår kunskap om antikens teknik är ofullständig. Tekniska artefakter som var så pass komplicerade och välgjorda dök inte åter upp förrän på 1300-talet, när mekaniska astronomiska ur började tillverkas i Europa.[4] 1996 publicerade den italienske fysikern Lucio Russo uppsatsen "Tor Vergata", vilken kastar nytt ljus kring frågan. Essän har översatts till engelska med ny titel.[5]

Den rådande uppfattningen är att mekanismen är ett tidigt exempel på ett räknehjälpmedel som nu kallas analog "dator", i detta fall avsedd att beskriva rörelserna hos de då kända himlakropparna. Den övre bakre urtavlan har spiralform med 47 delningar per varv, som visar de 235 månaderna av den 19-åriga Metons cykeln. Den har varit viktig vid kalenderkonstruktioner.

Den lägre bakre urtavlan är likaså i form av en spiral, med 223 delningar som visar Saroscykeln; där finns även en mindre extra urtavla som visar "trippel saros" 54 år. Saroscykeln har en period om cirka 18 år 11 dygn 8 timmar, vilket användes för att beräkna tiden mellan likartade sol- och månförmörkelser.)

I tidskriften Nature meddelades 30 juli 2008 att ett kugghjul visade fyraårsintervall, som kunde knytas till Antikens olympiska spel. Det var "The Antikythera Mechanism Research Project"[6] med experter från UK, Grekland och USA, som hade upptäckt ordet "Olympia" på en bronsskiva som tros utvisa den 76-åriga Kallippos-perioden, liksom namnen på andra spel i antikens Grekland källa: Wikipedia

Antikens Grekland,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

Antikens Grekland har en tusenårig historia och betraktas av många som den västerländska civilisationens vagga. De antika grekerna stod emot perserrikets erövringsförsök, överlevde Romarrikets erövring och uppgick senare i det bysantinska riket. Romarriket påverkades mycket starkt av grekisk kultur, vilket bidrog till att den spreds ut över Europa.

I det antika Grekland skedde genombrottet för användningen av mynt inom handeln. De athenska "ugglemynten" dominerade medelhavshandeln under 400-300 talet f.Kr. Ugglan var Athenas - vishetens gudinnas - heliga fågel.

I antikens Grekland ansågs tillståndet mellan mani och melankoli vara en förutsättning för kontakt med gudarna och artistisk inspiration

De olympiska spelen, för att nämna ett exempel, har sitt ursprung i det grekiska kulturarvet. Renässansen var ett försök att återuppväcka arvet från Romarriket och det antika Grekland.
Den västerländska filosofins historia börjar med de försokratiska filosoferna, även kallade naturfilosofer; det äldsta bevarade manuskriptet är Derveni-papyrusen. Dessa var de första som ställde frågor om världen utan att ge religion, mytologi eller vidskepelse som argument till svaren. Kända försokratiker är Thales från Miletos, Parmenides och Herakleitos och deras frågeställningar kretsade huvudsakligen kring metafysiska frågor som att söka efter ett urämne.

Genom att lägga fram teorier om världen och dess samband som inte blandade in övernaturliga förklaringar och sedan utsätta dem för kritik, granskning och diskussion utvecklades ett vetenskapligt arbetssätt och man kan på god grund säga att det var då vetenskapen, som vi känner den, startade även om man redan tidigare sysslat med problem i fysik och matematik. I den grekiska religionen var det inte gudarna som skapat världen och de styrde heller inte allsmäktigt över människorna. Detta gjorde att grekerna fick en större frihet när det gällde att förstå sin omgivning och sitt sätt att leva. Genom handeln kom de också i kontakt med andra länder och deras religioner.[2]

Försokratikerna kom att inspirera atomisterna och pythagoréerna med matematiker som Pythagoras och Hypatia samt även andra kända tänkare som Sokrates, Platon och Aristoteles. Begrepp som arche, apeiron, atom, eter, eld och inertia upptar i olika grad och innebörd fortfarande tänkarnas tid.

I matematiken kan det nya synsättet beskrivas så att då man tidigare var nöjd med att ha fått fram en formel för att bygga ett altare eller dela upp en vinst, så kom nu fokus på själva beviset för att formeln var korrekt. Thales metod att ta fram en djärv hypotes och utsätta den för skarp kritik, så att en bättre hypotes kan uppstå ur den ursprungliga hypotesen, skulle komma att visa sig vara den grund som byggde den västliga civilisationen med dess vetenskap och teknik. Ett exempel på teknikens och astronomins framsteg är antikytheramekanismen, ett "urverk" från år 87 f.Kr., som kan beskriva rörelserna hos de då kända himlakropparna. Antikytheramekanismen är ett avancerat astronomiskt instrument av en typ som man länge trodde inte börjat tillverkas förrän flera hundra år senare,,,

Källa: Wikipedia

In my mind,,,

Kategori: Sp500

In my mind,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

Omx fall ner mot 1000 barriären,,,

In my mind,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

Temperatur rör sig mellan kallt och varmt i olika tids perspektiv,,, precis som börsen,,,

Sätter tonen,,,

Kategori: Robert Leci´c

Studerar väder cykler för framtida väderprognoser,,,

Kategori: Robert Leci´c

Omx testar gap stöd,,, (Swing analys)

Kategori: Omxs30

Omxs 30 har nu nått mitt mål på swing positionen för några dagar sedan och antingen tog man hem vinsten eller så har man flyttat ner stoppen ytterligare (flytande stopp) vid eventuellt ytterligare fall,,

Som jag ser de kan köp swing position tas om omxs 30 bildar en svans liknande candle för uppgång vid regionen omkring gappet,,, mål sätts då vid tidigare topp eller omkring 1116,,,

då de amerikanska indexen ser sämre ut än de svenska har jag därför scenario 1 på kort sikt vid botten av den stigande kanalen ( vita stigande symmetriska kanalen) brott under den ger utrymme för HS,,, scenario två aktiveras endast om vi stänger ovanför tidigare topp,,, Ett brott upp genom tidigare topp kan användas som utbrotts köp med mycket tajt stopp,,,

Ta hem vinsten på swing position mål 1087 -1088

Kategori: Omxs30

Eller flytta ner stoppen vid ytterligare fall,,,

Love shows itself more in adversity than in prosperity; as light does,,, which shines most where the place is darkest,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

Dow Jones testing the eclipse,,,

Kategori: Dow Jones

Om vi bryter eclipse line sätts target på 2007 dubbeltopp bryter vi även över dubbeltopp 2007 aktiveras den OHS med target 1420. Att den inte aktiveras direkt beror på att vi har två tunga zooner att ta hänsyn till innan. Eclipsen och toppen 2007.

In my mind,,,

Kategori: Video/Musik

Hur beräknar man en kil formation ?

Kategori: Omxs30

Denna graf påvisar den stora kilformationen som förbinder år 2000, 2007 tills i dag. Många undrar säkert viken höjd eller djup kilens rörelse kan ge vid brott genom kilens tak eller golv. Mål target sätts i ordningen enligt siffrorna,,,

Normalt sett har en kil formationer en maximal nivå vid den tidigare högsta toppen eller lägsta botten vid horisontell mätning. Men de finns fler symetriska vinklar att ta hänsyn enligt nedan,,,

Börsen kommer inom de närmsta månaderna att påbörja en mycket stor rörelse. Jag navigerar inte efter omx i min syn på omvärlden utan använder mig av de Amerikanska indexen än så länge har eclipse line visat sin symetriska betydelse i de amerikanska börserna,,,

Vix warning us,,

Kategori: Vix Index

looks that we hitting a turbolent period soon,, The a,b or c cykle are close,,,

Energi,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

dör aldrig utan omvandlas bara (360) Energi kan aldrig förstöras, utan bara omvandlas mellan olika former. Det kallas för energiprincipen. Energin kan befinna sig i olika former, som t ex lägesenergi, kemiskt bunden energi, rörelseenergi eller värmeenergi,, men igentligen är de samma sak,,,

Big selloff in light crude oil in midle of September,,,

Kategori: Light crude oil

Världens börser bör följa samma riktning som oljan,,,

Intag höjd gard för er som tog swing position på OMX ,,

Kategori: Omxs30

En stor rörelse är på väg påvärldens börser och vi flytta ner stoplossen så vi får liten vinst om rörelse är på väg uppåt,, dock ser jag som troligast att vi skall täppa 1087 innan mot reaktion,,,

In my mind ,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

Anyone who conducts an argument by appealing to authority is not using his intelligence; he is just using his memory,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

In my mind,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

In my mind,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

In my mind,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

In my mind,,,

Kategori: Video/Musik

If eclipse line hold we navigate swingtrade like this,,,

Kategori: Dow Jones

DowJones Eclipse line test !

Kategori: Dow Jones

Dj och sp500 befinner sig båda nu och testar av en mycket viktig symetrisk nivå där vi kan få in en vändningspunt på börserna. Skulle eclipsen brytas är nästa nivå den horisontella blåa linjen. Ni som är observanta ser också att svansen börjar exakt vid linjen, Upplösningen är i 8 dagars diagam, vilket betyder att varje candle stick representerar 8 handels dagar,,, Ni som investerar i min melodi har target inställt på 2014 innan vi investerar i tjurens tecken.

In my mind,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

På rymmen från rikedomarna är en serie/berättelse, skriven av Carl Barks, med Joakim von Anka, Kalle Anka och knattarna som huvudpersoner.

Handling

Joakim drabbas av stress och sjuknar till av allt prat om pengar och aktier. Han blir helt plötsligt tokig och börjar att "pipa" en stund och hoppar runt som en ekorre så fort folk nämner ordet "pengar". Hos doktorn får han veta att det enda som kan bota honom är om han reser i väg någonstans där man aldrig har hört talas om pengar. Han, Kalle Anka och knattarna reser till en dal i Anderna kallad Tralla-La, där folket aldrig har hört talas om rikedomar och pengar.

Ett paradis för Joakim som med sig på resan har en väska full med medicin i glasflaskor. På vägen mot dalen så kastar Joakim ut en kapsyl ur planet, som sedan hittas av en av invånarna i dalen. När bonden får veta att han får behålla kapsylen, blir alla helt plötsligt avundsjuka och vill också ha, vilket i sin tur vänder hela dalen upp-och-ner. När Joakim väl hjälper till, mot sin vilja och för hälsans skull, så blir alla galna, dalen försämras, och ankorna riskerar att fängslas och straffas.

Ett avsnitt av Duck Tales var baserad på denna serie. Skillnaden var att man bytte ut Kalle mot en av seriens egna karaktärer; Fenton Spadrig.

Don Rosa gjorde en uppföljare, som publicerades i Sverige för första gången 1991 i Kalle Anka & C.o. Där visades det sig att Tralla-La egentligen var Kublai Khans Xanadu och att det dolde sig en gömd skattkammare i botten av dalens stora sjö.

Hur löser vi krisen ? steg 2

Kategori: Filosof i/Vetenskap

Har människan levt på jorden innan valutan ? Ja,,, Kommer de bli så igen ? Ja,,,Hur fungerade samspelet då? Dem hade byteshandel och samverkade med jorden och dess liv och fördelar resurserna i strukturen av Harmoni ,,, så att alla hade de lika bra. ,, Jaha är inte de komunistiskt tänkt ? Nej,,, om alla har de bra så mår du själv bättre,,, hur då? om du ger gott,, får du gott tillbaka,,,

No more killing,, In Shallah ,,,

Kategori: Robert Leci´c

potentiell V botten i Guldbubblan

Kategori: Guld

Guldet bär formen av en stor toppformation men då V formationer är fortsättningsformationer får vi dubbla signaler därför bör vi agera som nedan beskrivet. Guldet skall endast handlas i positiv riktning om den gröna zonen tas ut på åvansidan och rekylen som kommer komma inte faller under 2009 års bull line dvs den symetriska stigande röda kanalen.

Faller guldet under den viktiga röda paralella kanalen ser fall höjden extreem ut,,, trigger för de scenariot ligger under närstående katet i triangel formationen vid nivåer kring horisontal 1520

Sp500 very close the eclipse roof !

Kategori: Sp500

Omxs30 stort gap , target 1087 (Swing trade)

Kategori: Omxs30

omxs30 börjar närmasig dubbeltopp scenario 2 nivån och om dubbeltoppen består kan vi räkna hem en stor rekyl. stort gap på undersidan risk för kortsiktigt bakslag ner mot 1087,,,

Ni som investerar i min melodi behåller långsiktigt negativa positioner med target 2014.

Eftersom sp500 börjar vara mycket nära de stora vändningspungter jag arbetar utefter så behåller jag mina långsiktigt negativa position eftersom vi kommer komma i ett läge där köparna vuxit sig så stor att de inte har någon köpare kvar att sälja aktierna till ,,,

Dags att ta upp konsten igen,,,

Kategori: Robert Leci´c

skissade och målade mycket när jag gick i lekis låg och mellan stadiet,,, Ett intresse som får mig att må bra,,, ♥

In my mind,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

Att försöka förutspå börsen,,

4 års cykeln:

börjar närma sig 2 års cykelns dominans,,,

De svenska indexet samlar energi för en stor rörelse och för ett test av eclips zoon och vi bör få en vibration (två år stor rörelse) som avgörs vid eclipsen eller taket ,,, varje linje fungerar som avgörande vändnings zoon. Frågan du ska ställa dig är,, vilket tidsperspektiv skall du välja ? Ju kortare tidsperspektiv desto sämre,, de som är bäst i de längsta tidsperspektivet vinner,,,

graf http://guldbubblan.blogg.se/Med dessa ord vill jag helt enkelt säga,,, studera tidsperspektivet innan du fattar dina investerings beslut,,,vadå cykler ? Vad pratar du om ? Ja börsen har cykler som upprepar sig efter en viss bestämd tid,, som allt annat i universum.jaha,, hur vet du de ? Jag studerar tiden,,,

In my mind,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

Dikt,,, Vad är harmoni?

Kategori: Filosof i/Vetenskap

Harmoni likamed symbios,, symbios likaledes två organismer ömsesidigt drar sin nytta , av varandra ,,så att båda parter, mår som bäst samtidigt. Symbios är samma sak som energi,,, energi bär strukturen av 360 graders mattematisk uppbyggnad,,, och tilsammans bildar ying och yang,, ljuset i mörkret,,, tiden skymmer dess sikt,,, stjärnorna i nattens skymmning, sin rätta position skall friges,,, energin skall förevigt leva i harmoni,,,Om du ger gott,,, får du gott tillbaka,,, Och komihåg,, ljuset skall förevigt förföra mörket,, och mörkret skall förevigt förföra ljuset,,, i sin färd som bär tecknet av symbios,,,

In my mind,,,

Kategori: Video/Musik

Time ,, will tell,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

In my mind,,,

Kategori: Video/Musik

Den 500 årige cykeln är intressant att studera,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

Omxs30 long term forcast 2013-2014

Kategori: Omxs30

De svenska indexet samlar energi för en stor rörelse och för ett test av eclips zoon och vi bör få en vibration (två år stor rörelse) som avgörs vid eclipsen eller taket ,,, varje linje fungerar som avgörande vändnings zoon. Frågan du ska ställa dig är,, vilket tidsperspektiv skall du välja ? Ju kortare tidsperspektiv desto sämre,, de som är bäst i de längsta tidsperspektivet vinner,,,

mattematik,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

In my mind,,,

Kategori: Video/Musik

I video i agree with,,,

Kategori: Omxs30

In my mind,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

In my mind,,,

Kategori: Video/Musik

In my mind,,,

Kategori: Video/Musik

Omxs30 long term

Kategori: Omxs30

Gap fil med target 1082 Omxs30

Kategori: Omxs30

Omxs30 följer min långtids prognos ganska bra och de ser ut som att omxs30 bär formen av en HS med sikte på 1000 nivån i oktober månad. Skulle indexet etablera sig ovanför de tidigare toppen så navigerar index in mot scenario 2.

Laggningar i Nasse varslar om kommande minus dagar i USA,,,

In my mind,,,

Kategori: Video/Musik

Big sell off in Light crude oil in midlle of september,,,

Kategori: Light crude oil

Om mönstret likt förra året upprepar sig, riskerar oljan att falla kraftigt när vi kommer in en bit i september, om den stora fallande röda kanalen bryts kan vi rikta in oss på scenario 2,,

Det stora dilemmat

Kategori: Omxs30

Vad är värst, plötslig död eller långsamt självmord? Det som gjorts för att rädda det globala finansiella systemet från undergång riskerar att bli lika långsiktigt effektivt som att hämta andan i en plastpåse.

Man får mer än vad man sätter in. Så skulle kanske ett barn sammanfatta det spännande steget från pojkrummets skära spargris till storfinansens värld. Att se den egna sedelhögen växa, inte bara genom lågbetalt gnet som att hjälpa till med disken, utan tack vare en slags osynlig kraft har något av magi över sig. Fenomenet kallas för avkastning och är det som får finansmaskineriets servrar att brumma harmoniskt, oavsett om pengarna växer på folkhemstummade bankböcker eller i en dubbelswappad kreditderivatkorg i London City.

Men det var förr. Nu lever vi en ny tid, där det tycks som om många nationalekonomiska skolböcker kanske bäst kommer till sin rätt i en behagligt sprakande höstbrasa.

På pojkrumsspråk skulle detta nya kunna beskrivas så här: Man får mindre än vad man sätter in. Det bäddar onekligen för vissa pedagogiska utmaningar att förklara nödvändigheten av att en okänd farbror i kostym kommer på besök och norpar en slant ur grisen då och då.

Men det är faktiskt innebörden av det underliga tillstånd med minusräntor som sedan i somras bisarrt nog blivit vanligt. Länder som Tyskland, Frankrike, Finland och Danmark får betalt för att låna. Och då handlar det alltså inte om att räntan är lägre än inflationen, utan att pengarna garanterat krymper. Danmarks centralbank tar betalt 0,2 procent för att ta emot insättningar från banker och hos ECB är motsvarande ränta noll.

För att förstå vad denna anomali innebär kan det vara bra att börja från början.


Allt sedan människan uppfann konceptet pengar har det byggt på en grundläggande princip, nämligen villigheten att få något nu i utbyte mot att betala mer senare. Alltså ta ett lån och betala ränta. För den som lånar ut handlar det om att avstå från att impulsen att konsumera direkt mot att kanske köpa något finare sen. Pengar har därmed ett inneboende tidsvärde.

Vi lever sedan åtminstone fyra decennier i ett helt kreditbaserat fritt flytande finansiellt system (se krönika 2/9) och som innebär att pengar föds genom lån. Denna konstruktion, som bygger på ett symbiotiskt förhållande mellan staten och bankerna, har fungerat som en stark motor för tillväxt. När tillväxten saktat in har lösningen alltid varit densamma, centralbanken sänker räntan för att stimulera fram mer lån. På ekonomiska kallas detta för återhämtning.

Men denna modell tycks vara på väg att krackelera. Skuldnivån har blivit så hög att villigheten att ta på sig mer lån verkar ha mattats betänkligt.

Det naturliga i ett sådant läge är att göra något som tidigare ansågs självklart: amortera. Det har också skett på sina håll hos företag och hushåll men för att kompensera bortfallet och rädda tillväxten har det offentliga tvingats låna desto mer. Och centralbanker har med stigande desperation gjort allt för att få igång kredittillväxten igen.

Ovanstående har fått två konsekvenser. Priset på pengar har sjunkit mot noll. Samtidigt har risken i statsobligationer, en gång betraktat som det säkraste av det säkra, skenat. Till slut finns så få trygga parkeringsplatser för pengar kvar att det blir slagsmål om dem.


Minusräntorna gör entré.

Tillsammans är detta en giftig kombination som ironiskt nog hotar det system som centralbankirer kämpar så hårt för att bevara.

Om spararen bör vara riktigt nöjd med att bara få tillbaka sina pengar framstår plötsligt kassaskåp och madrasser som attraktiva placeringsalternativ. Hejdå, tidsvärde. Vem behöver banker och pensionsförvaltare? I en omvärld med negativa räntor undermineras bankernas hela affärsmodell. Varför låna ut om risken ökat och betalningen inte ens täcker kostnaden för kontor och personal?

Tidningen Financial Times har till och med talat om minusräntorna som ett förebud om hela banksektorns död i västvärlden. Inte precis vad ECB-chefen Mario Draghi och hans kollegor sitter och hoppas på.

Den som ifrågasätter den rådande monetära ordningen riskerar att mötas av menande blickar bakom ryggen och cirklande pekfingerrörelser mot tinningen. Men det kan vara på väg att ändras.

En av dem som varnat för att den nya eran med nollavkastning riskerar att få dagens system att tippa över är Bill Gross, grundare av fondbolaget Pimco som med 1 800 miljarder dollar under förvaltning är tre gånger större än den norska oljefonden. Kort sagt: not your average foliehatt i timrad enslig stuga.

Varför har det då blivit så här? Möjligen därför att verkligheten har fräckheten att inte uppföra sig så som centralbankschefer och andra experter förväntat sig. Gamla teorier kanske, gud förbjude, inte stämmer. Den skeptiskt lagde skulle nästan kunna få för sig att inte ens dessa distingerade ekonomer har hundraprocentig koll på vad de gör.

Men så kan det naturligtvis inte vara. Eller?

Andreas Cervenka är krönikör i SvD Näringsliv

Folk kommer vara lika kritiska som nu, under 2014-2015 när vi är nere i buy area och ska styra skutan för uppgång,,,

Kategori: Robert Leci´c

faktum är att 80 procent av oss alla kommer betala vinsten till drakarna,,,. Ni som investerar i min melodi har siktet inställt på buy area innan vi styr skutan tjurens tecken,,, Att investera enligt supercykle så tar du rygg på draken,,,

In my mind,,,

Kategori: Video/Musik

Ta rygg på drakens tidsperspektiv,,,

Kategori: Sp500

I denna bilden har jag försökt påvisa vilket tidsperspektiv du skall använda dig av för att tjäna pengar i de långa loppet med en solid investerings metod. Tidsperspektivet är de viktigaste i ditt val av investerings metod.

Ni som investerar i min melodi har siktet inställt på buy area innan vi styr skutan tjurens tecken,,,

Att investera enligt supercykle så tar du rygg på draken,,,

Dollarn vid viktig nivå ! Make it or brake it,,

Kategori: Dollar

Gold back test bull line,,

Kategori: Guld

If we brake the green line we will have target on the eclipse roof 2a

Kategori: Sp500

De amerikanska indexet sp500 har nu sökt sigg tillbaka till de sypetriska taket och bryter indeget igenom den gröna linjen så siktar vi in oss på ett test av den viktiga eclipse symetry roof som bär symetri med botten 2009,,,

in my mind,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

Jakobs stege är enligt Gamla Testamentet den stege som förbinder Gud och människan. Jakob såg denna stege (i Bibel 2000 översatt med trappa) i en dröm, enligt 1 Mos. 28:12:

En tavla är aldrig klar,, bara abonerad,,,

Kategori: Robert Leci´c

ying yang bildar kärleken, kärleken föder de gudomliga,,,,, de gudomliga föder de eviga,,,,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

ying and yang,,,

Kategori: Robert Leci´c

there are three classes of people,, those who see,, those who see when they are shown those ho do not see,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

study of light,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

i faderns sonen och den heliga andens namn. fadern ,,modern, och den heliga sonen,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

In my mind,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

In my mind,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

this is how i look when i live in dessert ,,, i am both muslim and ortodox,,,

Kategori: Robert Leci´c

No more killing,,, we shall live forever,,In shalla,,,

Kategori: Robert Leci´c

In my mind,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

In my mind,,,

Kategori: Filosof i/Vetenskap

Hur bygger man en pyramid ?

Kategori: Filosof i/Vetenskap

Allting går i cykler,, dvs 360 graders struktur,,

börsen har beteenden som upprepar sig exempelvis vart tionde år,, varje månad,, var tjugonde år,, allt i universum bär denna 360 gradiga struktur,, muiduts coh te,,,

föresten varför är universum oändligt ?

de bär strukturen av 360 graders uppbyggnad,,

exempelvis om du zoomar in en en krona i ett super microskop 1000ggr så uppstår en ny värld,, om vi sedan förstorar den ytterligafre 1000ggr som uppstår en ny värld,, och så vidare och så vidare,,


hur bygger man en Pyramid ?

ett sätt som man skulle kunna bygga dessa pyramider på och som ett betydligt enklare sätt än de kända teorier som finns är att man gör lika dant som swingsten är byggd,, dvs man använder berg och skulpturerar en pyramid och sedan lägger lösa övertäckande block för att göra pyramiden mera realistisk i kub formad på så vis uppnår man samma ariktekturistiska gedigenhet i konstrunktionen men genom ett jobb som tar mindre energi /tid vid samma resultat,,,Omxs30 back test inverted neckline,,

Kategori: Omxs30

and the symetry bull channel,,,

Traders and Investrors,, watch out the big HS pattern in omxs30,,

Kategori: Omxs30

break under neckline acktivate 750,,,

In my mind,,,

Kategori: Robert Leci´c