GuldBubblan

This is a blog about technical analysis that takes full account of the time cycles (geometric angles), philosophy of mathematics and the universe's composition,,, Bloggenhandlar om Teknisk analys på finansiella värdepapper och djupare filosofiska aspekter som berör naturvetenskapen, mattematiken och filosofin kring universums sammansättning. Prognoser om framtiden med hjälp av analysmetodensom tar stor hänsyn till tidscykler och geometriska vinklar. Både långsiktiga och kortsiktiga Analyser på de breda amerikanska indexet sp500, svenska Omxs30,Syftet med bloggen är att hjälpa andra människor och samtidigt försöka hitta mina serbiska släktingar. Då jag kom till Sverige som adoptions barn från Serbia 1984. Med efternamn Leci´c. Jag lever i filosofin att ge gott så får du gott och på så vis sprida harmoni. Som förövrigt är energin i dess optimala form ( Lec´c lag:) som matematiskt betyder Om du ger gott får du gott (+) tillbaka. Om de finns 2 eller fler sätt att göra något på och det ena alternativet leder till harmoni,, kommer någon att göra de på de sättet,,,Som innebär att leva efter Lecic lag. Om alla skulle leva efter den filsofin så skulle vi leva i ett bättre universum ! Energins strävan är att vara i optimal = (Lecic lag). Och ju fler som tar efter budskapet desto mer harmonisk energi och ett bättre universum kommer vi alla leva i ! Förövrigt är spridnings effekten av Leci´c lag en exponential funktion inom matematiken. Desto fler som lever efter Leci´c lag desto mer harmoniskt universum. Spana gärna in de olika kategorierna ute till höger och se om du finner något intressant. Feedback welcome - so long as its polite ! Bloggen skall läsas som en Epos dvs i evighet,,, Välkommen !

In my mind,,,

Kategori: Vågberäkning

spx need to break horisontal and 2007 angle för att jag skall gå in i köp swing,,, Nasdaq Looks that vi still have gapfil target in mind,,, Need to breake horisontal angle (top)

Nasdaq need to break angle 1 for bullish wawe,,,

Kategori: Vågberäkning

nasdaq need to break angle a for bearish wawe,,, we are stopped out and wait for confirmation,,,

Nasdaq break important angle ( sell signal)

Kategori: Vågberäkning

Potential target is gap area,,,

New buy signal in USA,,, (Tails),,,

Kategori: Vågberäkning

swing position för uppgång är aktiva då vi nu fick tail bildning,,, swing för nedgång blir aktiv igen vid brott av vinkel c,,, får inte bryta viktiga vinkel c och måste nu ta ut vinkel d och horisontal vinkeln,,, Bryts vinkel c så har vi sikte på gap area,,,

Bullish Spx break,,, but Nasdaq have 1,2 % left

Kategori: Vågberäkning

Dell high upside if falling green angle breaks,,,

Kategori: Vågberäkning

Stor triangel potentiell hög uppsida om gröna fallande vinkeln bryts,,,

High upside potential in the bank system in USA,,,

Kategori: Vågberäkning

Vi har fått en viktig signal om högre höjder då den fallande blåa vinkeln tagits ut,, 

High upside in Russia,,, (RTS) and the oil,,,:

Kategori: Vågberäkning

De ryska indexet som är exponerat hårt mot gas och olja ser ut att likt oljan ha hög uppsida,,, Target är i första hand på vinkel 1 och 2,, Brott genom vinkel 2 aktiverar riktkurser med 2007 eller högre,,, Rysslands fonder kan vara en bra placering till sin pension,,,

Microsoft possible OHS,,,

Kategori: Vågberäkning

Double bottom in ITALY,,, Looking for high upscide,,,

Kategori: Vågberäkning

Indexen har brutit en av de viktigaste vinklarna och vi har nu första target 2300 regionen,,,

Dow Industrial break important angle,,,

Kategori: Vågberäkning

Swing target 13900,,,

Dow Transportations possible target 9000 (Horisontal break)

Kategori: Vågberäkning

Vi har nyligen fått ett brott av horisontella viktiga vinken vilket ger möjlighet för OHS,,, Då indexet befinner sig i fri luft,,,

Replay,,,

Kategori: Vågberäkning

De tre samtliga amerikanska indexen börjar nu nå mina mål områden där vinkeln som förbinder topp A och B är troligaste nivån för topp i feb månad eller slutet av jan,,, Om Indexen etablerar sig ovanför eclipsen och sedan även vinkeln som förbinder topp a och b så siktar vi på ett super rally i vår om inte så skissar vi urtoppning,,,

Nasdaq possible HS,,,

Kategori: Vågberäkning

Om inte eclipse bryts så ser de illa ut,,,

Nasdaq Gap below,,,

Kategori: Vågberäkning

Rally comming soon,,,

Kategori: Vågberäkning

Nasdaq 450 p rally IF Spx break eclipse line,,,

Kategori: Vågberäkning

We shuld have a bottom at 2014-2016 on both scenario 1 and scenario 2 in spx and also on Nasdaq,,, Let the eclipse angle show the way,,,
Har suttit och analyserat Nasdaq under dan före dan före dan före doppar dagen,,, Och jag har ju två scenarion i spx och bör då ha de i Nasdaq,,, OM sp500 etablerarsig ovanför eclipse angle som är den röda fallande symetriska bear kanalen så har vi cirka 450 p rally kvar i Nasdaq,,, båda scenarion har botten bildning 2014-2016,,,

Nasdaq laddar för rally hög punkt feb -april,,,

Kategori: Vågberäkning

Vi har fåt bruten vinkel och blivit utstoppade på våra swing positioner,, jag räknar med att rekylen blir begränsad och ett nytt rally tar vid,,, vilket bör ge omx test av 2000 vinkeln,,, och dax mot vinkel b

Nasdaq laddar för rally !

Kategori: Vågberäkning

Rekyl och sedan laddar omx test mot 1115-1120 vinken,,,

Nasdaq laddar för rally !

Kategori: Vågberäkning

Nasdag befinner sig mycket nära 2009 års bull vinkel som jag räknar med ska stå pall och att vi under december månad siktar på ett jul rally med sikte på c topp,,, (höger skuldra) eller en topp något högre en den som vi satte i september,,,